Home

Onderwijs in cijfers

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming publiceert diverse rapporten, jaarboeken, brochures met cijfergegevens over het onderwijs in Vlaanderen Meer cijfers over Onderwijs. Verdieping. Geslaagd! Profielen, vakken en cijfers van geslaagden. 14-3-2019 00:00. Overzicht tabellen AZW StatLine. 8-3-2019 15:42

Onderwijsstatistieken - Home - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vormin

 1. Hier vindt u de 'Onderwijsmonitor', een robuuste monitor die op het niveau van het stelsel inzicht geeft in de prestaties van het onderwijs
 2. Vergelijk regio's en gemeenten wat betreft studenten, onderwijs, arbeidsmarkt, demografie en sociaaleconomische kenmerken en volg de ontwikkeling in de tijd
 3. De Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp combineert cijfers over het onderwijs en de jeugd. Vind, vergelijk en deel de laatste Monitor AOJ cijfers voor uw gemeente.
 4. De kengetallen geven brede, cijfermatige informatie over het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger.
 5. isterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in beeld. Onder de verschillende links vindt u informatie over onderwijs.
 6. Meer cijfers over Onderwijs StatLine is de databank van het CBS. U kunt zelf cijfers selecteren en downloaden. StatLine Info over StatLine Open dat
 7. Cijfers van het CBS over het onderwijsniveau van de bevolking, leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en ingeschrevenen en studierichtingen in.

Door Simone Kooij (onderwijsadviseur Hogeschool Rotterdam) Waarom geven we cijfers? Deze vraag stelde docent Joe Bowen zich, en hij kwam tot de conclusie dat cijfers. StatLine is de CBS databank en biedt een schat van cijfers over economie en samenleving. U kunt zelf grafieken en tabellen maken, aanpassen en downloaden De publicatie Hoger onderwijs in cijfers toont het aantal inschrijvingen met diplomacontract in het hoger onderwijs voor het lopende academiejaar De publicatie geeft via tabellen en grafieken per onderwijsniveau de basisgegevens over het Vlaams onderwijs voor het school- en academiejaar 2017-2018

DUO verzamelt gegevens over het bekostigde onderwijs in Nederland en stelt daarvan een grote hoeveelheid online beschikbaar. Hiermee speelt DUO in op de toenemende. Opleiding: 2015-16 01.02.2016: 2016-17 01.02.2017: 2017-18 01.02.2018: faculteit architectuur en kunst: 538: 504: 550: faculteit bedrijfseconomische wetenschappe Bekijk trends in internationalisering en lees onderzoek naar de impact hiervan op het onderwijs, de arbeidsmarkt en de economie Deze blog verscheen eerder op Droog's leren delen Cijfers geven werkt niet, Ten Brink Uitgevers/Didactief 2013, geschreven door Dylan William(Embedded Formative. Op deze website vind je alleen erkende onderwijsinstellingen. Alleen die instellingen kunnen door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming erkende.

Via opleiding in cijfers vind je informatie over het profiel van een opleiding in een hogeronderwijsinstelling. Die informatie geeft niet de kwaliteit van de. Bij mij op school is het deze week toetsweek. Niets bijzonders. Toetsen genereren cijfers. Niets bijzonders. Zo gaat dat. Als je cijfers hebt kun je er over praten. Contact. Algemeen: 030 - 310 09 33 (werkdagen van 09:00 tot 17:00) Helpdesk bereikbaar op werkdagen van 9:30 -12:30u. via deze pagina: Helpdesk E-mailadres: info.

Onderwijs - CB

Vlaamse statistieken voor het thema onderwijs en vorming (Studiedienst Vlaamse Regering Data zijn alom aanwezig binnen onze organisatie. Vandaag zetten we die data al volop in om de interne werking te monitoren en verbeteren, controles uit te voeren. Om uw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en. Hoe cijfers er precies uitzien, verschilt per Bundesland. In sommige deelstaten kunnen cijfers bijvoorbeeld met + en − verhoogd of verlaagd worden

U bevindt zich hier: Home Cijfers Onderwijs. Onderwijs. Jongeren en gezin; Onderwijs; Diploma's voortgezet onderwijs (x 1 000) 173 179. Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het.

Onze sectorspecialisten onderwijs delen uitgebreid hun kennis in sectorupdates, blogs en whitepapers. Bekijk ook cijfers en trends voor jouw sector Databestand zoeken Bent u op zoek naar adressen van basisscholen of bent u benieuwd naar het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs? Of bent u geïnteresseerd. Cijfers van het CBS over leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en ingeschrevenen en studierichtingen in het hbo en wo

Onderwijsmonitor OCW in cijfers

 1. isterie van Onderwijs laten zien dat scholen moeilijk nieuwe leraren kunnen vinden. Zo waren er in het primair onderwijs het.
 2. Op de figuren en landkaarten 'Onderwijs in de regio in cijfers' wordt informatie getoond over het beroepsonderwijs (vo, mbo en hbo).
 3. Martin Ringenaldus, docent Duits op het RGO Middelharnis, vertelt in een blog op welke manier je eerlijker cijfers kunt geven bij moderne vreemde talen
 4. Bekijk de Rabobankanalyse voor basis- en voortgezet onderwijs en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen jouw branche

De publicatie bevat statistieken van het aantal studenten in de Vlaamse hogescholen en universiteiten bij de start van het academiejaar 2018-2019. De gegevens van. Hier vind je de meest actuele kengetallen over cultuureducatie in het primair onderwijs, verzameld uit onderzoeken die periodiek herhaald worden. Belangrijkste.

MBO-RegioScanner Ministerie van OC

INLEIDING Naar jaarlijkse gewoonte verschijnt ook dit najaar de publicatie Hoger onderwijs in cijfers, met als doel een eerste zicht te geven op het aantal. Lager onderwijs of geen diploma 18,9 18,7 17,5 15,7 14,4 13,9 Dit heeft een breuk tot gevolg in de cijfers vanaf 2008. De BaMa-structuur werd ingevoer Naast de beschikbare openbare cijfers, kunt u ook gebruik maken van de vragenlijsten van de monitor. Hiermee meet u de tevredenheid over de samenwerking in uw regio Feiten en Cijfers. Dashboards. Dashboard studiesucces, uitval en studiewissel; Onderwijs. Vooraanmeldingen; Arbeidsmarkt; Studiesucces en uitval; Instroom,.

Orthopedagogen in het passend onderwijs ontwerpen een handelingsgerichte aanpak voor behandeling en begeleiding van leerlingen die behoefte hebben Cijfers voor en ze. Overzicht Secundair onderwijs 2017-2018. Voor vragen over deze cijfers kunnen scholen steeds contact opnemen met hun.

Studiedienst Stadsobservatie Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar 2010-2011 Sara Vertommen Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid - Stad Antwerpen. Op deze pagina geven we een overzicht van aantallen thuiszitters, op basis van cijfers aangeleverd door het Ministerie van Onderwijs. Het diagram is gebaseerd op de. Problematische afwezigheden en tucht in onderwijs - cijfermateriaal per schooljaar - tot 2016-1 Introductie en toelichting. VHTO verzamelt en analyseert cijfers in het voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en internationaal. Lees mee Deze en nog veel meer actuele cijfers over het onderwijs in Nederland zijn vanaf deze week te raadplegen op www.onderwijsincijfers.nl

Cijfers en trends onderwijs en jeugdhulp - Monitor Aansluiting

 1. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelage
 2. 2 234567536546356 Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers Met deze cijfers bieden we een beknopt overzicht van de arbeidsmarkt en het onderwijs in Gelderland
 3. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van september 2019 één voltijds of twee halftijds pedagogisch begeleiders nijverheidstechnische vakken aan te werven.

Kengetallen Onderwijs in cijfers

 1. Doordat in het onderwijs veel 55-plussers werken, ver- CBS cijfers statline. NRC (2018), Hoe de over-heid de personeelstekorten heeft laten oplopen
 2. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs | Inspectie van het onderwijs
 3. Cijfers lijken niet meer van deze tijd. Wat zijn de nadelen ervan en hoe kunnen we zonder cijfers de voortgang van leerlingen in kaart brengen
 4. HAN4me, de app waarmee HAN-studenten en medewerkers mobiel hun lesroosters kunnen inzien, is sinds de eerste release in september 2011 erg populair binnen de HAN; de.
 5. Cijfers Onderwijs. Hieronder staan links naar de zogenaamde VSV Verkenner. Deze website is gemaakt in opdracht van de projectdirectie Voortijdig Schoolverlaten van.
 6. Get this from a library! Jaarboek onderwijs in cijfers : feiten en cijfers over het onderwijs in Nederland. [Nederland. Centraal Bureau voor de Statistiek.;

Bpv-portal Onderwijs. Nadat u bent ingelogd op de bpv-portal Onderwijs kunt u een stage of leerbaan zoeken Studie in Cijfers; Lesmateriaal; Inloggen voor onderwijs Het antwoord is simpel: door de ontwikkeling van de kennis die we hebben over leren en onderwijs. Vroeger sloten cijfers naadloos aan op de manier van onderwijs geven Het hoger onderwijs in cijfers voedings- en dieetkunde vroedkunde. 213. 238. 1. 133. 134. Handelswetenschappen en bedrijfskund

Home OCW in cijfers

Naar een ander schooltype overstappen Opstromen Afstromen Schoolbeleid Verkeerd niveau. Leerlingen op de middelbare school kunnen op basis van hun cijfers en. De Vlaamse Gemeenschapscommissie vraagt jaarlijks leerlinggegevens op van het Nederlandstalig kleuter-, lager en secundair onderwijs in Brussel. Doel van deze.

Dit betekent een update van de cijfers over techniek. Hoe staat het ervoor met keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt Hier vind je de meest actuele kengetallen over cultuureducatie in het primair onderwijs, verzameld uit onderzoeken die periodiek herhaald worden Onderwijstrends is een initiatief van Jester Strategy. Wij helpen organisaties succesvol te zijn in een veranderende omgeving. Met innovatieve werkwijzen, tools en.

Cijfers - CB

Naast de landelijke cijfers over het mbo moeten ook de scholen zich verantwoorden. Honderdduizenden studenten volgen mbo-onderwijs Vind de beste selectie onderwijs cijfers fabrikanten en ontdek goedkope producten van hoge kwaliteit onderwijs cijfers voor de dutch luidspreker markt bij alibaba.co

Onderwijs - Cijfers - Maatschappij - longreads

Onderwijs zonder cijfers - Platform Leren van Toetse

CBS Statlin

Goed onderwijs is van belang voor je hele leven. De eerste verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij schoolbesturen en gemeenten. De provincie heeft een. In 2018 verscheen de 'grote zus' van de voortgezet onderwijs over het hoger onderwijs. Met nog meer gevordere toets- en beoordelingspraktijken De ondervertegenwoordiging van allochtonen in het universitair onderwijs: cijfers, die allochtonen oplopen in het basis-en secundair onderwijs,. Hieronder vindt u cijfers over onze kerntaak Onderwijs. Deze worden waar mogelijk per kwartaal aangevuld en bijgewerkt Om de discussie over wetenschapsbeleid te voeden, verzamelt het Rathenau Instituut feiten en cijfers over onderzoek en innovatie in Nederland

Hoger onderwijs in cijfers - onderwijs

Vlaams onderwijs in cijfers 2017-2018 Vlaanderen

Margreet-ICT en Onderwijs zei @Justine, Ik ben het helemaal met je eens. Waar mogelijk lees ik dan ook altijd het hele verslag, maar ook daar blijf ik vaak. Vind de beste selectie cijfers onderwijs fabrikanten en ontdek goedkope producten van hoge kwaliteit cijfers onderwijs voor de dutch luidspreker markt bij alibaba.co De belangrijkste cijfers over onder andere roken, stoppen met roken en de e-sigaret onder volwassenen zijn te vinden in de factsheet Kerncijfers roken 2017 Cijfers geven is al jaren een punt van discussie. Moeten er beoordeeld worden of niet, en als we beoordelen doen we dat dan met woorden (voldoende. In het schooljaar 2017-2018 zijn er 1.427 scholen en 338 schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in Nederland. Ongeveer 120.000 medewerkers waaronder 97.239.

populær: