Home

Cappelendamm mangfold

Bios: Biologi 2 (2013) - bios

 1. Bios biologi 2 er Cappelen Damms læreverk for biologi på vg3 og er skrevet etter læreplanen for biologi 2. Fra skolestart vil nettstedet følge strukturen Bios.
 2. Vi i verden 5-7 er Cappelens RLE-verk for 5.-7. trinn. På dette nettstedet kan du øve på oppgaver, sjekke det du har lært, eller lese korttekster fra læreboka
 3. Her ser du hele Vi i verden 5. Ved å klikke deg inn på de ulike kapitlene kan du øve på oppgaver, sjekke det du har lært, eller lese korttekster fra læreboka
 4. Det flerkulturelle samfunnet. Det snakkes ofte om at Norge er et flerkulturelt samfunn. Svært forenklet betyr det at det bor folk fra mange kulturer her
 5. Vekst og konsekvenser. Norge ble industrialisert på slutten av 1800-tallet, fabrikker ble bygd og avfallsstoffer sluppet i elver og innsjøer uten at noen tenkte.
 6. Å arbeide med ungdom krever at du er interessert i ungdom og at du kan gi emosjonell kontakt og støtte. Når du jobber i en ungdomsorganisasjon eller en.

Vi i verden 5-7: Kapitle

Gjennom et tiårig prosjekt har forskere undersøkt artsmangfoldet i tretoppene i Panama, og prøvd å beregne antallet arter på jorda Test deg selv i mangfold i vår tid. Nødvendig programvare; Læreplan; Kontakt oss; Rettighete

Mangfold er et læreverk med en aktivitetsorientert tilnærming der begrepene er et viktig grunnlag for læring av faget. Boka har oppdatert fagstoff som omfatter. Se filmen som er laget av Sabima. Oppgaver: 1: Hva er det vi mennesker gjør som fører til at mange arter blir utryddet i dag? 2. Hvordan tror du det vil være å. Nødvendig programvare. Sist oppdatert: © Cappelen Damm A Nettressurser På hjemmesiden til Alternativt Nettverk finner du stoff om det meste innen alternativbevegelsen. Det er blant annet egen ordbok og søkefunksjon på siden

Vi i verden 5-7: Vi i verden 5 - viiverden5-7

Natur og univers 2. Natur og univers 2 Elevbok har følgende kapitler: Økologi - mangfold og samspill; Alt er kjemi; Stokking av atomer - nye stoffer blir danne Kapittel 8 Utforskning og bevaring av biologisk mangfold. Kapittel 9 Ut av klasserommet. Kapittel 10 Utdanning for bærekraftig utvikling. For forelesere 4.3 Tap av biologisk mangfold 7:19. 4.4 Global vannkrise 3:43. 5.1 Maten 6:40. 5.2 Karbohydrater 4:33. 5.3 Fett 3:04. 5.4 Proteiner 2:21. 5.5 Vitaminer 3:02. 5.6. Biologisk mangfold. Mer enn 3000 planter og dyr står på listen over truede arter i Norge. Det er færre enn 50 fjellrever igjen i Norge Det kan virke umulig å få oversikt over et slikt mangfold, men den organiske kjemien er systematisk bygd opp. Forbindelsene blir delt inn i stoffgrupper,.

Det flerkulturelle samfunnet - radardigital

Oppgave. 1. a) Hva betyr innavl? b) I Norge er det sommeren 2016 registrert 65 helnorske ulv. Er det et stort nok antall ulv til å forhindre innavl Innhold Innledning 4 1 Språkmiljø og språklig mangfold i barnehagen 7 1.1 Språkmiljøet i barnehagen 8 1.2 Språklig mangfold i barnehagen Religiøst mangfold - Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige - mormonkirken. Religiøst mangfold - Jehovas vitner. Religiøst mangfold - Nyreligiøsitet Gratis nettsted for samfunnsfag for 5. til 7. trinn. Nettstedet er delt inn i trinn, og hvert trinn er delt inn i samfunnskunnskap, historie og geografi - akkurat som.

Miljø: problemer og utfordringer - radardigital

Forord 3 Innledning 5 Mangfold og fellesskap i barnehagen - et ressursperspektiv 6 En flerkulturell barnehage - eller en barnehage med minoriteter

Om å arbeide med ungdom - helseogsosialfag

IMDi er et forvaltningsorgan og kompetansesenter som skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside Eksempel 14 d. Å lage et kunnskapens tre for biologi 1 - om biologisk mangfold Se side 89 i boka for beskrivelse. Spørsmål som skal besvares kort biologisk mangfold, brukes som betegnelse når det i et område (biotop) finnes mange arter av planter og dyr..

Alle disse kulturene påvirker hverandre og fører til økt mangfold. Dette forsterkes også av at nordmenn ser på utenlandske TV-programmer,. Natur og univers 1 Elevbok har følgende kapitler: Universet og de store mysteriene; Liv på jorda - langsom utvikling mot stort mangfold; Olje og gass - fra døde. Velkommen til Delta! Her finner du lærestoff, oppgaver og ressurser for elever under hvert kapittel i menyen ovenfor. Lærere kan finne årsplaner og flere ressurser.

brukes som betegnelse når det i et område (biotop) finnes mange arter av planter og dyr

Lyrikk - Mæla ungdomsskol

 1. Tema: Organisasjonskanalen. Det er et stort mangfold av organisasjoner i Norge, tusenvis av landsdekkende organisasjoner og lokale foreninger og klubber
 2. Mangfold i vår tid; Begrepsbank. I moskeen. Nødvendig programvare; Læreplan; Kontakt oss; Rettigheter.
 3. Kristendom - læstadianisme, samisk - Mæla ungdomsskol

Mangfoldskapitalisme - loveunge

 1. Alle tiders historie: Velkommen til Alle tiders histori
 2. Kartlegging av biologisk mangfold - bios
 3. I samme verden: Test deg selv i mangfold i vår ti
 4. Mangfold av Martin Westersjø (Heftet) Løveung
 5. Kosmos yf: Filmoppgave: Biologisk mangfold

Globu

populær: