Home

Kjeller reaktoren

Kostnadene i forbindelse med vedlikehold blir for høye, opplyser IFE i en pressemelding. Reaktoren JEEP II har vært i drift siden 1967, men har vært. Norges siste atomreaktor i drift, JEEP II-reaktoren på Kjeller, blir stengt etter mer enn 50 år. Det vedtok styret i Institutt for Energiteknikk (IFE. Forskningsreaktoren på Kjeller stenges IFEs styre vedtar at JEEP II-reaktoren på Kjeller stenges. IFE satser videre på forskning og utvikling innen energi. - Reaktoren på Kjeller har i over 50 år bidratt til fremragende forskning ved IFE, nasjonalt og internasjonalt. Den har bidratt til verdiskaping i form. Kongen i Statsråd vedtok torsdag 20. desember 2018 å gi ny konsesjon for å eie og drive atomanlegg på Kjeller og brenselsinstrumentverkstedet i Os allé i Halden.

Atomreaktoren på Kjeller stenges - vg

JEEP II- reaktoren på Kjeller - Vemodig at det er slutt på norsk atomkraft. IFE-Styret vedtok stenging av atomreaktoren på Kjeller i ettermiddag Styret i Institutt for energiteknikk (IFE) vedtok torsdag ettermiddag permanent nedstengning av atomreaktoren Jeep II på Kjeller. Aftenposten får opplyst.

Det er oppdager alvorlige korrosjons-skader på den over 50 år gamle Jeep2-reaktoren på Kjeller. Feilene ble oppdaget i forbindelse med en. Kjernereaktoren «JEEP II» på Kjeller legges nå ned permanent, ifølge Institutt for Energiteknikk

Atomreaktoren på Kjeller stenges - nettavisen

(VG Nett) Naboer på Kjeller er så redd reaktoren at de kan få psykiske problemer Ifølge Teknisk Ukeblad har Jeep2-reaktoren alvorlige korrosjonsskader. Feilene ble oppdaget da reaktoren under en sikkerhetsgjennomgang har vært tømt. Norges siste atomreaktor i drift, Jeep II-reaktoren på Kjeller, stenges etter mer enn 50 år. Det anslås at opprydningsarbeidet vil koste 15 milliarder. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) vil følge tett med på sikkerheten knyttet til avviklingen av atomreaktoren på Kjeller i Akershus Norges siste atomreaktor i drift, Jeep II-reaktoren på Kjeller, stenges etter mer enn 50 år. Det anslås at opprydningsarbeidet vil koste 15 milliarder kroner

Forskningsreaktoren på Kjeller stenges - IF

Reaktoren har vært stanset siden desember 2018 på grunn av planlagt vedlikehold og kontroll. Reaktoren stenges ut fra en helhetsvurdering av tekniske og økonomiske. Norges siste atomreaktor i drift, JEEP II-reaktoren på Kjeller, blir stengt etter mer enn 50 år. Det vedtok styret i Institutt for Energiteknikk (IFE) torsdag

Begge er blitt brukt til forskningsformål og Jeep2-reaktoren på Kjeller brukes til grunnforsking i fysikk og til produksjon av legemidler-Nøkkelord Det har oppståtte en atomlekkasje første kjølekrets ved reaktoren til Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller utenfor Oslo. I 30 [ * Reaktoren på Kjeller i Akershus drives av Institutt for energiteknikk - IFE. * IFE ble grunnlagt i 1948, og den nåværende reaktoren, som har fått. IFEs styre har vedtatt at Jeep-reaktoren på Kjeller stenges

Atomreaktoren på Kjeller stenges - Når det gjelder forskningen vil vi måtte omstille noe av virksomheten til å fortsette forskning uten å ha tilgang på en. - Ekspertgruppen understreket at reaktoren på Kjeller er i god teknisk stand og at den er godt ivaretatt

Atomreaktoren på Kjeller stenges - rb

Ny konsesjon for reaktoren på Kjeller - IF

Atomreaktorene på Kjeller og i Halden skal stenges ned midlertidig, og 127 ansatte ved Institutt for energiteknikk (IFE) permitteres - Atomreaktoren har i en periode vært stengt på grunn av vedlikehold. Det er funnet korrosjon i reaktoren, og det ble torsdag fattet et styrevedtak om. En sikkerhetsgjennomgang har avdekket alvorlige skader på atomreaktoren på Kjeller. Nå vurderes den stengt på permanent basis En slik transmutasjon skjer i alle reaktorer, men hvis reaktoren er konstruert slik at den produserer mer fissilt stoff enn den selv forbruker,.

Nå er det oppdaget så alvorlige skader at den er stengt ned. - Det vil kreve omfattende reparasjoner og utbedringer for at reaktoren skal være i god. Utgiver: Indre Akershus Blad, Bjørkeveien 14, 1940 Bjørkelangen Ansvarlig redaktør/daglig leder: Arne Henrik Vestreng Tips oss: 63 85 48 00 Annonser: 63. Natur og miljø: Ifølge Teknisk Ukeblad har Jeep2-reaktoren alvorlige korrosjonsskader. Feilene ble oppdaget da reaktoren under en sikkerhetsgjennomgang har vært. I oktober varslet Institutt for energiteknikk (Ife) at reaktoren på Kjeller skulle midlertidig stenges for å spare kostnader. Men nå strømmer oppdragene inn og.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) vil følge tett med på sikkerheten knyttet til avviklingen av atomreaktoren på Kjeller i Akershus. Institutt for. Kjeller-reaktoren 4. Nedleggelse av begge reaktorene inkl. dekommisjonering Det første alternativet utgjør det såkalte 0-alternativet,.

Vemodig at det er slutt på norsk atomkraft - Tu

  1. Atomreaktoren på Kjeller stenges, opplyser Institutt for Energiteknikk (IFE) Saken oppdateres
  2. Norge har i dag to kjernereaktorer til forskningsformål, én på Kjeller utenfor Oslo og én i Halden. Reaktoren på Kjeller leverer blant annet.
  3. Slik så instituttets område på Kjeller ut i 1948. Avd T i midten, Avd K til venstre og til høyre skimtes Avd F. 6 Fra Forsvarets forskningsinstitutts historie
  4. Begge er blitt brukt til forskningsformål og Jeep2-reaktoren på Kjeller brukes til grunnforsking i fysikk og til produksjon av legemidler-(©NTB).
  5. smp-stories-top-widget Ifølge Teknisk Ukeblad har Jeep2-reaktoren alvorlige korrosjonsskader.Feilene ble oppdaget da reaktoren under en sikkerhetsgjennomga
  6. Institutt for energiteknikk (IFE) avgjør i dag Halden-reaktorens fremtid. Fagforeningene ved IFE mener ledelsen har kjørt en kritikkverdig prosess som bryter med.
  7. JEEP II var en tidligere norsk kjernereaktor som ble utplassert på Kjeller i 1965. Reaktoren var utviklet for forskningsformål og driftet av Institutt for.

Atomreaktoren på Kjeller blir stengt, opplyser Institutt for energiteknikk (IFE) Den siste atomreaktoren i drift i Noreg, JEEP II-reaktoren på Kjeller, blir stengt. Norges siste atomreaktor i drift, Jeep II-reaktoren på Kjeller, stenges etter mer enn 50 år. Opprydningen vil koste flere milliarder kroner, ifølge.

Ifølgje Teknisk Ukeblad har Jeep2-reaktoren alvorlege korrosjonsskadar. Feila vart oppdaga då reaktoren under ein tryggingsgjennomgang har vore tømd for. Kjeller-reaktoren ble stengt i fjor høst på grunn av en radioaktiv lekkasje, men den ble åpnet igjen etter at feilen ble funnet. Atomreaktoren i Halden. I oktober varslet Institutt for energiteknikk (Ife) at reaktoren på Kjeller skulle midlertidig stenges for å spare kostnader. Men nå strømmer. Reaktoren på Kjeller har også betydning for grunnforskning på materialer og utvikling av nukleærmedisin, hvor særlig kreftbehandling er et aktuelt.

Stenger atomreaktoren på Kjeller etter funn av omfattende

Halden-reaktoren is a research tool for i.a. reactor Institute for Energy Technology The JEEP II reactor at Kjeller is used for basic research in. Til tross for at reaktoren på Kjeller er liten, frykter Bellona at et terrorangrep kan føre til utslipp av radioaktivitet

Atomreaktoren på Kjeller stenges, opplyser Institutt for Energiteknikk

Reaktoren som er i drift på Kjeller har fortsatt konsesjon til å drives. De to eldre reaktorene som har blitt oppdaget har navnene «Nora» og «Jeep 1»,. JEEP I reaktoren vart bytta ut med ein ny i 1967. JEEP II-reaktoren på Kjeller vert nytta til grunnforsking i fysikk og produksjon av legemiddel,. Med nedbyggingen av Halden-reaktoren, Forskningsreaktoren på Kjeller er fremdeles i drift, blant annet med forskning innen medisinske formål

Atomreaktoren på Kjeller kan bli permanent stengt - Tu

Styret ved Institutt for energiteknikk (IFE) har besluttet at Haldenreaktoren stenges. IFE-reaktoren på Kjeller blir etter dette Norges eneste. Norge har totalt fire atomreaktorer, tre på Kjeller og en i Halden. Av disse er kun JEEP II reaktoren på Kjeller i drift i dag. Haldenreaktoren ble stengt permanent. Norges siste atomreaktor i drift, Jeep II-reaktoren p? Kjeller, stenges etter mer enn 50 ?r. Det ansl?s at opprydningsarbeidet vil koste 15 milliarder kroner

Kjernereaktoren på Kjeller legges ned - nrk

Reaktoren stenges ut fra en helhetsvurdering av tekniske og økonomiske forhold, opplyser Institutt for energiteknikk (IFE) etter torsdagens styremøte... Det er kanskje nytt for fleire at me har ikkje eitt, men to atomreaktorar i Noreg. Eit på Kjeller i Lillestrøm, og eit i Halden. Haldenreaktoren starta opp i 1955. En vesentlig oppgave for Kjeller- reaktoren var produksjon av radioaktive isotoper. Produksjon 1949 - 1951 (Gjenstandsarkiv) Produsent Institutt for Atomenergi.

Norske atomanlegg - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet - dsa

Kjeller-reaktoren lar seg neppe flytte, så en fusjon med Universitetet i Oslo må innebære at Universitetssenteret på Kjeller forblir på plass De tre studentene satt helt fremst da sikkerhetssjef på IFE, Ole Reistad, og prosjektleder Peter Bennett holdt foredrag for 77 frammøtte om historisk atomavfall.

Haldenreaktoren - Wikipedi

Det tok 60 år å bygge kompetansen. Den kan forsvinne raskt når reaktoren rives. Men slutten for Norge som atomkraftnasjon vil gi nytt liv til IFE Norsk Teknisk Museum Atomreaktoren JEEP I. Offisiell åpning på Kjeller med Gunnar Randers og Kong Haakon

Romerikes Blad - Naboene om at reaktoren stenges: - En lettelse! - rb

Svikt i oljerelaterte arbeider og utsatte kontrakter gir ikke Ife noe valg: de må permittere 127 ansatte i Halden og på Kjeller. Haldenreaktoren stenges. nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at vi kan gi deg ei betre brukaroppleving. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta til trafikkmåling og til.

populær: