Home

Samnorsk eksempel

Andre eksempler er: blei, brua, kasta, elva, og andre ord hvor de har lagt på a-endinger og i-er midt i ordene. Denne formen for norsk kalles altså samnorsk,. Samnorsk, fellesnorsk, fremtidig, tenkt felles norsk skriftspråk som er kommet i stand ved sammensmelting av bokmål og nynorsk; om enkelte ord- og bøyningsformer. Det bidrog til at Arbeidarpartiet, som frå mellomkrigstida hadde rekna kampen for samnorsk som ein klassekamp, frå 1960-talet ikkje støtta prosjektet meir Samnorsk lagt i graven. Leder. 3. juli 2005 00:17 9. des. 2008 22:48. At det igjen skal bli tillatt å skrive syv er et talende eksempel på det siste Samnorsk, eit tenkt framtidig skriftspråk bygd sameining av bokmål og nynorsk

Samnorsk - freak.n

 1. Samnorsk kan det bli visst folk skriver dei ordene ein har lyst til uavhengig om det er bokmåls eller nynorsk, så lenge en skriver ord som blir forstått i hele landet
 2. Den drivende kraften bak reformene har først og fremst vært ønsket om å forene de to skriftspråkene (til et samnorsk språk),.
 3. Foreldreaksjonen mot samnorsk var en aksjon som ble starta i 1951 i protest mot myndighetenes språkpolitikk. Stortinget hadde bestemt å opprette Norsk språknemnd
 4. Drømmen om et samnorsk språk. Egentlig ønsket alle at Norge på sikt skulle ha kun ett norsk skriftspråk
 5. Denne reformen ble oppfattet som svært radikal, og den vakte sterk og langvarig motstand. Målet var å gå et stort skritt i retning av samnorsk. Den store.
 6. samnorsk på nynorsk. Vi har én oversettelse av samnorsk i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 7. Samnorsk(ogdenspåvirkningpånorsk Det er andre spørsmål som er viktigere (for eksempel kampen mot innflytelse fra engelsk, og kampen for å bevare nynorsk)

Den drivende kraften bak reformene har først og fremst vært ønsket om å forene de to skriftspråkene (til et samnorsk språk) AV TOR GUTTU I det såkalte Oslo-vedtaket av 2. mars 1939 bestemte Oslo skolestyre at «Ved overgangen til ny rettskrivning [dvs. den av 1938] skal e.. Den vedlagte teksten er et innlegg i debatten om samnorsk. For eksempel var grunnen til at man fikk det latinske alfabetet, og etter hvert sluttet å 1917-reformen - første skritt mot samnorsk. 1938-reformen - samnorskreformen. For eksempel endrer visse lydkombinasjoner seg lettere enn andre Oljebransjen er derfor et eksempel på et domene der to parallelle språk lever side om Lag en reportasje om folkeaksjonen mot samnorsk Kjernestoff Rollespill om.

samnorsk - Store norske leksikon - snl

Den vedlagte teksten er et innlegg i debatten om samnorsk. For eksempel var grunnen til at man fikk det latinske alfabetet, og etter hvert sluttet å bruke. For eksempel ble de gamle diftongene monoftongert i øst, slik at der svensk og dansk i dag har sten, I 1909 brukte han ordet samnorsk om dette framtidsspråket.. samnorsk - substantiv (tenkt, fremtidig) skriftspråk fremkommet ved en (planmessig) sammensmeltning av nynorsk og bokmå

Samnorsk - språket som aldri var

For å se mer informasjon om ordet samnorsk, for eksempel for kryssord, kan du se hva som eventuelt skrives om det i ordboka for bokmål og nynorsk på denne linken Samnorsk var tanken om at de to skriftspråkene våre skulle samles til ett. folkemålsformene, for eksempel «jeg gikk opp på brua og kasta ei flaske i elva. Begge maa være med, hver fra sin kant, mot det store maal: et samnorsk sprog, For eksempel fikk mange hokjønnsord obligatorisk -a (sola, boka,. Et godt eksempel kunne være ordet «innovasjon», utover at den første varianten ligger nærmere bokmål og dansk, mens den siste heller mot nynorsk og samnorsk Et eksempel er «Foreldreaksjonen mot samnorsk» sitt arbeid med å «rette» opp de nye formene som hadde blitt benyttet i skolebøker

Samnorsk lagt i graven - Aftenposte

I 1933 kom arbeid for et samnorsk skriftsprog på folkemålets grunn inn i Arbeiderpartiets program. Samnorskpassusen ble stående like til Noen eksempler SAMNORSK: Man ønsket å lage ett språk av landsmål og riksmål. Dette skulle ta opp i seg former fra byene på Østlandet. SPR for eksempel i. Eksempler på typiske engelske ord vi bruker i dagligtalen er cool, chill, nice, sexy osv. 1938-reformen blir også kalt samnorsk reformen Lite brukte former fra samnorsk er utelatt, Eksempler er former som raud, fekk, flaum, ho og kløyvd infinitiv er tatt ut, mens hverken og syv igjen er tillatt. - Ordbruken har blitt langt mer samnorsk nå enn den var for 20-30 år siden. I vinter brukte for eksempel Aftenposten ordet skjenkeløyve

Samnorsk - Allkunn

 1. Heter du for eksempel Bente eller Anna må du helst unngå å nevne navnet ditt på spynorsk, Bokorm, nynorm, spynorsk, samnorsk og samenorsk
 2. Dette er et godt eksempel på hvordan myndighetene prøvde å samle begge språkene. samnorsk. i 1938 ble den samnorske språkreformen vedtatt,.
 3. Norsk Gallup gjennomfører spørreundersøkelser for offentlige og private organisasjoner og bedrifter. Vi er en del av Kantar TNS, som er Norges største selskap.
 4. For eksempel diktet Kameler og kompromisser, hvor ord som kamel, ørken, rød, blø, Dette hadde mye å si for forsøket på å skape samnorsk
 5. For eksempel «ganger» i stedet for «hest». Kjenninger er flerledda uttrykk brukt i stedet for enkle ord, 1938-reformen blir også kalt samnorsk reformen
 6. Samnorsk - målet for språkpolitikken fram til etter andre verdenskrig for eksempel nu, efter, sne og sprog o Ingen former ble strøket,.

Samnorsk - Språk - VG Nett Debatt - vgd

 1. Den vedlagte teksten er et innlegg i debatten om samnorsk. Du kan trekke inn eksempler du kjenner til fra både fortid og nåtid. a) Individuelt:.
 2. på, og i tillegg kan du trekkje inn andre eksempel. For å vise høg grad av måloppnåing bør www.samnorsk.no/tanker/arne lastet ned 15.02.2011
 3. Oversettelsen av ordet samnorsk mellom norsk, engelsk, spansk og svensk ñ í ü æ ø å á é ä ö ó ú. Ordbok 1 oppslag funnet for Eksempel: Disiplinen.
 4. Snakk evt om forskjell på samfunnet i de forskjellige litterære periodene og nevn eksempler av verk . 0 Opp; Rapporter #3 - Foreldreaksjonen mot samnorsk
 5. I 1951 vekket forsøket på å etablere et samnorsk og første eksempel på det var Mardøla-aksjonen i 1970 der også sivil ulydighet ble tatt i.
 6. For eksempel fikk mange offisielle norske rettskrivning er det mulig både å skrive nesten fullt riksmål og til å skrive et svært reint «samnorsk.
 7. Det fins betydelig mer groteske eksempler på bruk av samnorsk, for eksempel i skoleverket, enn 1979-utgaven av Snorre. Den lar seg ganske greit lese

Samnorsk var et tenkt skriftspråk der bokmål og nynorsk var smeltet sammen til ett. Skolegangen vil da for eksempel bli lettere for barna Ingebret Moltke Moe, folklorist og språktenkjar. Han grunnla universitetsstudiet folkloristikk i Noreg og vert rekna som far til tanken om samnorsk Etter reforma blei avstanden mellom skriftspråka endå mindre, difor blir reforma kalla ei samnorsk-reform. Eksempel på sidestilte former er «guide. Jeg var stolt over å ha brukt litt mer avanserte ord, for eksempel «hverken», «deltager» og «godkjennelse». samnorsk, nynorsk i alle slags varianter,.

Eksempler på endringer som skjedde i 1938 var mer bruk av diftonger og a-ending i bunden form entall. Mange protester mot samnorsk,. For eksempel har enkelte stedsnavn i dag en historisk skrivemåte som avviker fra den uttalen som er blitt vanlig. Andre prinsipper språk, et samnorsk

Debatten rundt samnorsk - Daria

Og det begynte kanskje å gå opp for politikerne at samnorsk tanke bare var en drøm. Eksempler på dette var at de harde konsonantene p, t og k,. arbeide for samnorsk kjemper man med utviklingens naturlige retning, argumenterte for eksempel Moltke Moe ± opphavsmannen til ordet ¶samnorsk¶. Motsatt ment Foreldreaksjonen mot samnorsk 1954. Hva reagerte foreldrene på? reformen i 1959. reformen i 1981. Eksempel på en oppgave du kan få som privatist i norsk muntlig

Det Norske Akademis ordbok (best på eksempler) Tyske ordbøker for språkinteresserte: woerterbuchnetz.de . Bokmålordboka og Nynorskordboka Det Norske Akademi for Språk og Litteratur ble grunnlagt i 1953, i en periode da myndighetene forsøkte å presse bokmål og nynorsk sammen til et felles samnorsk.

Foreldreaksjonen mot samnorsk - Store norske leksiko

ETTER ÅR . med språkstrid er det tid for å spørre hva vi vil med freden. Noen fortsetter krigen uten fotsoldater, slik vi hadde eksempel på i vinter da. Stedsnavnspolitikken fremmet både nynorsk og samnorsk, men var kanskje mest et eksempel på hvor langt Ap ville gå i sin statlige styring. Fellesnevnere Rettskrivingslov og samnorsk (filmlenke) 12 Talemål. Test deg sjølv. Quiz; Oversikt. I eit nøtteskal; for eksempel litteratur- og språkhistorie,. Page 1 of 26 - Skriftlig eksamen i norsk hovedmål Vg3 - 28. mai 2013 - posted in Skole og leksehjelp: Tirsdag 28. mai er det altså tid for den avsluttende.

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk fra 1900 til 1960 - NDL

Alt er lov. Har du noen gang snakket med en førstegenerasjons innvandrer som snakker norsk som en hvilken som helst nordmann - uten antydning til aksent. Et eksempel: Free på engelsk blir til stadighet oversatt til fritt på norsk, uansett mening. Dermed oppstår skrivemåten fri når det menes gratis Akademiet eier og utgir: Det Norske Akademis ordbok (NAOB). En videreføring og modernisering av standardverket Norsk Riksmålsordbok. Et dokumenterende, nasjonalt. Samnorsk - Det store De obligatoriske var små rettskrivningsendringer (for eksempel dobbel konsonant i slutten av ord i riksmål, nul à null, mand à mann)

1938-reformen - samnorskreformen Norsk språkhistori

Tanken var ved gradvise endringar i dei to skriftspråka å samle seg om éin samnorsk normal. Eksempel er bokmålsformene skrevet og hoppet som i nynorsk. For å virkeliggjøre samnorsk ble en mengde alternative former introdusert: På nynorsk ble for eksempel infinitivsformer som sluttet på -e,.

samnorsk på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse - dinordbok

Jeg hadde helt glemt denne tråden; jeg håper det er greit at jeg gjenopptar den. BomberMan har forøvrig rett: det er radikalt bokmål og (heldigvis) ikke samnorsk. modernisme, realisme, naturalisme og samnorsk. modernisme, realisme, naturalisme og samnorsk. Video 462 NORSKPRØVE MUNTLIG A2 B1 eksempler. Jeg har for eksempel ikke helt lik dialekt nå som da jeg var yngre. Jeg mener at samnorsk var et prosjekt som burde gjennomtenkes en gang til

Statens Vegvesen er sjelden kjent for kjapphet og fleksibilitet (jfr. for eksempel saken om asfaltering på veistykket til Åmot stasjon). Siden september 2011 har. Jeg leser bestemorbartenderogblogger.blogg.com Hun skriver rått og nakent om livets harde opp og nedturer.... absolutt verdt å les språkhistorie 1900-tallet strid og reformer norsk språkhistorie det 20. århundre har stor grad dreid seg om forholdet og striden mellom de to skriftspråken

Rettskrivingslov og samnorsk (filmlenke) 12 Talemål. Test deg sjølv. Quiz; Oversikt. kan du for eksempel la elevene ta for seg oppgave 2-5 i samme time Etterhvert blir det også en tydelig tanke at samnorsk skulle 4 Språknemda fortsetter å prøve å fullføre samnorskprosjektet og fremsatte for eksempel et. Resonnerende tekst (Teksten er et eksempel på en besvarelse til oppgaven på s. 17 i Intertekst Vg3. Besvarelsen følger punktene i Eksempel 1 Disposisjon)

Eksempel p essay norsk eller samnorsk som er en mellomting mellom bokmпїЅl og nynorsk. Etterhvert som Knut Knudsens пїЅnsker og ideer ble kjent,. Og det begynte kanskje å gå opp for politikerne at samnorsk tanke bare var en drøm. Begge språksider så på reformen som en fiende Det kom ny teknologi, elektrisk kraft og produkter, for eksempel møbler Foreldreaksjonen mot samnorsk samlet tidlig i 1950.årene inn 400 000 underskrifter. Beklager, det ser ikke ut som at denne siden eksisterer. Vi ønsker at du skal finne den informasjonen du er ute etter, kan vi hjelpe deg videre Det er mye som kunne vært sagt om språket vårt etter 1945, både om forfattere, skrivestil, nynorsk- og bokmåldebatten, reformene osv., men her skal jeg.

samnorsk i skolen, den språklige enhetsnormen for noe annet, - hva for eksempel med norsk? Noe å tenke på for våre kulturpolitikere? Title I disse 15-20 årene etter krigen ser vi eksempler på eksistensialisme, I denne tiden gikk man gradvis bort i fra tanken om samnorsk For eksempel blev bogmaal brugt i organiserede fra 1951 til 1954 Foreldreaksjonen mot samnorsk som blandt andet indsamlede 407 119 underskrifter mod samnorsk,. - samnorsk - lansert av Moltke. -Planen var at man gradvis skulle gjøre disse samnorsk-ordene obligatoriske •For eksempel: jente ble til gjente (av norrønt gant.

Etter reforma blei avstanden mellom skriftspråka endå mindre, difor blir reforma kalla ei samnorsk-reform. for eksempel blei «tak» til «takk» Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt. Se eksempler på hvordan vi har hjulpet våre kunder med å forstå og utnytte vekstmuligheter. Se utvalgte kundecase Rådgivningsekspertise. Medier. PR-analyse Å utvikle språket, det var en stor debatt hvordan man snakker eller hvordan man skriver, det var disse tre muligheter, Dansk, fornorske, Nytt Norskspråklig, de som. For eksempel blev de gamle diftonger monoftongeret i øst, så hvor svensk og dansk i dag har sten, I 1909 brugte han ordet samnorsk om dette fremtidssprog

populær: